Romanya’ya giriş ve kalış şartları

Romanya topralarına giriş, aşağıdaki şartları yerine getiren yabancı uyruklu vatandaşlarına sağlanılabilir.
- Romen devleti tarafından kabul edilen ve sınır hudut kapısından geçişini sağlayan geçerli bir belge hamili
- Eğer uluslararası anlaşmalarına göre başka şekilde karar alınmadıysa, Romanya için zorunlu ve uygulanabilir Avrupa Birliği’nin normatif belgelerini esas alarak, Romanya topraklarında oturum veya transit hakkına sahip oturum tezkeresi veya, duruma göre, mevcut olan Hükümet Kararnamesi’nin şartlarına uyarak ve ona istinaden tanzim edilen ikamet tezkeresine sahip veya vize hamili.
- Mevcut olan Hükümet Kararnamesi’nin şartlarını esas alarak, hem Romanya’da kalış süresince geçinme araçlarını ispat eden hem de başka ülkeye transit geçme durumunda veya esas geldiği ülkeye dönüşünü sağlayan geçinme araçlarını ispat eden evrakları ve oturum şartlarını ve amacını destekleyen belgeleri ibraz edecektir.
- Transit durumunda olan yabancılar durumunda, Romanya topraklarını terk etme veya esas gidilecek ülkeye girişini sağlayan teminatları sunacaktır.
- İstenmeyen kişi olarak bildirilen veya Romanya’ya giriş yasağına sahip olan ve tayin edilen yabancı kategori listesinde yer almıyorlarsa.
-  Romanya’ya girişini engelleyecek şekilde Schengen Bilişim Sistemi’nde ilgili kişilerin adına ait herhangi bir uyarı bulunmaması
- Milli müdafaa ve güvenliği, kamu sağlığını, kamu düzenini veya kamu ahlakı için tehlike unsuru teşkil etmemesi gerekmektedir.